----- Çedev Turizm -----

İspanya Gerekli Evrak Listesi

-TURIZM AMAÇLI SCHENGEN VIZESI İÇİN BAŞKONSOLOSLUK TARAFINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR-

1- PASAPORT: Planlanan seyahatin dönüş tarihinden itibaren 105 gün geçerlilik süresi (temdit) olan, vize basılabilecek en az karşılıklı 2 boş sayfası olan ve 10 yıldan eski olmayan pasaport. Pasaportunuzda herhangi bir hasar var ise kabul edilmeyecektir.


2- FOTOĞRAF: Arka fon beyaz ve 3 aydan eski olmayan 3,5 x 4,5 cm ebatlarında, omuzların da göründüğü, GÖZLÜKSÜZ biyometrik
fotoğraf, 2 adet. Yüze saç ya da örtü gelmemelidir. Tesettürlü başvuru sahiplerinin kaşlarının bittiği noktaya kadar yüzün tamamı görünür
olmalıdır. Photoshop’lu, flu ya da fazla parlak fotoğraflar kabul edilmemektedir.


3- SCHENGEN VİZE BAŞVURU FORMU: BLS web sayfasından indirilmiş ve okunaklı olarak doldurulmuş başvuru formu, diğer formlar
kabul edilmeyecektir. Son sayfası mutlaka başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Reşit olmayan başvuru sahiplerinn formları
hem anne, hem de baba tarafından imzalanmış olmalıdır. Yasal vasi ebeveynlerden biri olsa dahi, diğer ebeveynin de imzası gereklidir.
İmzalanmamış formlar geçersiz sayılmaktadır. (Son üç sene içerisinde Schengen vizesi almış bir başkası adına başvuru yapıyorsanız,
başvuru sahibinden başvuru yapabileceğinize dair vekalet dilekçesi gereklidir)


4- UÇAK / ULAŞIM REZERVASYONU: Planlanan seyahatin gidiş-dönüş bilgilerini ve yolcu ismini içeren uçak ya da diğer ulaşım aracına
ilişkin kanıtlayıcı belgeler.Uçak rezervasyonlarında PNR kodunun olması gereklidir. Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüşü göstermelidir.
Diğer ülkelere geçiliyor ise ulaşım araçlarının rezervasyonları mutlaka sunulmalıdır. Otobüs, tren gibi diğer araçlar kullanılacak ise;
tren bileti rezervasyonu veya otobüs kiralama detayları, araçların plakaları ve transfer ile ilgili diğer belgeler (ruhsat, şoför kimlik-vize)

5- OTEL / KONAKLAMA: Tüm seyahat süresini kapsayan, otelin adı adresi ve bütün yolcuların tam isimlerinin yer aldığı onaylı otel
rezervasyonu. Diğer ülkelere geçiş yapılacak ise oradaki konaklama bilgileri de aynı şekilde sunulmalıdır. Seyahat planında en uzun süre
kalınacak ülkenin İspanya olması gereklidir. İlk giriş ülkesi veya çıkış ülkesi İspanya olmaması durumunda Başkonsolosluğun başvuruyu
geri çevirme ihtimali vardır. Mail çıktısı ya da ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.


6- SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI: Tüm seyahat süresini kapsayan, ayakta ve yatarak tüm tedavi masraflarını karşılayan, vefat halinde
cenazenin ülkeye naklini içeren minimum 30.000 Euro teminatlı (diğer para birimleri kabul edilmemektedir), antetli kağıda basılmış
kaşeli imzalı poliçe.


7- NİYET DILEKÇESİ: İngilizce ya da İspanyolca yazılmış seyahat amacınızı açıklayan dilekçe.


8- İŞ VEREN MEKTUBU: Başvuru sahibinin iş vereni tarafından, iş yerinin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı ve kaşeli, kişinin seyahat
tutuyor olması gerekmektedir. Mektubun bilgisayarda düzenlenmiş olması gerekir, el yazısı ile müdahale edilemez. Kurumunuz yalnızca
Türkçe veriyor ise sizin bu yazıyı İngilizce veya İspanyolca çevirisi ile birlikte sunmanız gereklidir. (Yeminli tercüman çevirisi gerekli
değildir, kendiniz çevirebilirsiniz). İş yeri izin yazınızda imzalayan yeklinini ismi soyismi yazmalıdır.


9- İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ: SGK işe giriş belgesi barkodlu olmalıdır. Sözleşmeli çalışanların sözleşmelerini sunması gerekir.


10- SGK TESCIL VE HİZMET DÖKÜMÜ:

E-devletten barkodlu versiyonu 7 gün içinde alınmış bu belgenin detaylı tüm döküm olması
gereklidir. Barkodsuz belgeler kabul edilmemektedir. (Şirket sahipleri ve devlet memurlarının da sunması gereklidir, kendi sandığı olan
firmaların çalışanlarının da kendi sandıklarından aldığı detaylı dökümü sunması gerekir)


11- MAAŞ BORDROLARI:

Son üç aya ait kaşeli ve ıslak imzalı maaş bordroları.


12- FAALİYET BELGESİ: Son bir ay içerisinde alınmış iş yerinizin sanayi, ticaret ya da mesleki odalara bağlı olduğunu gösteren bu
belgenin mutlaka orijinali ya da elektronik imzalısı sunulmalıdır. Avukatların kendi baro kayıtlarının yanı sıra, yanında çalıştığı kişi ya da
kişilerin baro kayıtlarını da sunması gereklidir.


13- RESMİ GAZETE: İş yerininizin resmi gazetesi sunulmalıdır, bu belge fotokopi olabilir. İşyeri sahibi iseniz bunu göstermek için resmi
gazetede ortak olarak geçtiğiniz sayfanın sunulduğundan emin olunuz.


14- İMZA SİRKÜLERİ: İş yeri adının geçtiği ilk sayfa ve başvuru sırasında iş evraklarınızı imzalayan kişilerin imzalarının olduğu bölüm
sunulmalıdır. Bu belge fotokopi olabilir.


15- VERGİ LEVHASI: Güncel olması gereken bu belge de mutlaka barkodlu bölümün görülmesi gereklidir.


16-EMEKLİLER İÇİN: Emekli olduğunu gösteren resmi belge ve emekli maaşının yattığı bankanın son 3 aylık banka hesap dökümü
(bankanın antetli kağıdına kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır ve mutlaka son 7 gün içinde alınmış ve dökümün alındığı tarihin görünmesi
gereklidir.)


17- ÖĞRENCİLER İÇİN: Üniversite öğrencilerinin e-devletten aldığı barkodlu ya da okuldan alınan öğrenci belgeleri kabul
edilmektedir.İngilizce veya İspanyolca çevirisi ile birlikte sunmanız gereklidir. (Yeminli tercüman çevirisi gereklidir)
Çalışmayan öğrenciler başvuru yapabilmek için sponsor sunmalıdır. (Aşağıdaki “ çalışmayan kişiler için” bölümünü inceleyiniz)


18- ÇALIŞMAYAN KİŞİLER İÇİN:

Sponsor sunulması gereklidir. Sadece anne, baba ya da eş sponsor olabilir. Sponsorun ıslak imzalı
masrafları karşıladığını belirten dilekçesi (İngilizce veya İspanyolca olmalıdır) ve tüm iş ya da emekli evrakları, güncel ve bakiyeli
banka hesabı dosyaya eklenmelidir. Çalışmayan ve yeni mezun kişilerin diploma ya da mezuniyet belgesinin fotokpisi dosyaya eklenir.


19- ÇİFTÇİLER İÇİN: Bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş orijinal çiftçi belgesi sunulmalıdır.
ekran görüntüsü kabul edilmemektedir.
fotokopisi, aracın yeşil sigortası vb.) sunulmalıdır. Charter uçuşlarda seyahat acentesi charter sözleşmesini sunmalıdır.Mail çıktısı ya da

edeceği tarihleri içeren dilekçe. (İngilizce veya İspanyolca olmalıdır). Uçak otel rezervasyonları ile bu dilekçedeki tarihlerin birbirini

2

-TURIZM AMAÇLI SCHENGEN VIZESI İÇİN BAŞKONSOLOSLUK TARAFINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR-


20- BANKA HESABI: Şirket hesabı kabul edilmemektedir, yalnızca Türk bankaları kabul edilir. Bankanın antetli kağıdına; ıslak imzalı ve kaşeli son üç aya ait dökümün sunulması gereklidir. Banka hesap cüzdanı beyanı kabul edilmez. Dökümün alındığı tarih ile başvuru
yapılan tarih arasında en çok 7 gün olmalıdır. Aksi halde kabul edilmemektedir. Bankada seyahat masraflarınızı karşılayacak yeterli
bakiye olması gerekmektedir, (1-9 gün arası min 869 euro) kredi kartı beyanı kabul edilmez. Banka imza sirkülerine gerek yoktur.


21- EK MADDİ DURUM: Başvuru sahibinin istemesi halinde maddi durumu gösterir diğer belgeler (araç ruhsatı, tapu vs) dosyaya
eklenebilir. Bu evraklar A4 boyutlu fotokopi olmalıdır. Mail çıktısı ya da ekran görüntüsü kabul edilmemektedir


22- MUVAFAKATNAME: 18 yaş altı başvuru sahipleri yalnız ya da yanlarında anne ve babanın her ikisi de olmadan (yanlızca bir ebeveyn
ya da üçüncü bir şahıs ile) seyahat ediyorlar ise noterden muvafakatname gereklidir. Yasal vasi olan ebeveyn ile seyahat ediyor olsalar
dahi diğer ebeveynin muvafakatnamesi gereklidir. Birlikte gidecek ebeveyn veya kişilerin geçerli vizeleri varsa, başvuru sahibinin
dosyasına, birlikte gidilecek kişilerin geçerli vize fotokopileri ve otel – uçak rezervasyonları da eklenmelidir. Muvafakatnamede seyahat
ettiği kişilerin adı ve TC numarası olmalı, İspanya ülkesine seyahat edecekleri mutlaka belirtilmelidir. Okul gezilerinde öğrenci
gurubuna eşlik edecek öğretmenlerin isimeri ve TC no’ları belirtilmeli, bu kişiler o sırada başvuru yapmıyor ise geçerli vize fotokopileri
dosyaya eklenmelidir. Ziyaret edilecek İspanyol kurumu var ise muvafakatnamede kurumun ismi de geçmelidir.
(İngilizce veya İspanyolca olmalıdır)


23- EVLİLİK CÜZDANI: Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde eşiniz görünmüyorsa bu belgeyi sunabilirsiniz ( Yeni evliler).


24- İKAMETGAH: Istanbul Başkonsolosluğu’na bağlı şehirlerden birinde ikamet etmeniz gereklidir. Başvuru sahibinin yaşı farketmeksizin
(bebekler ve çocuklar dahil) sunulması gerekir. Bu belge sadece muhtardan alınmış orijinal belge ya da e-devlet hesabından alınmış
barkodlu belge olarak kabul edilir. Yabancı başvuru sahiplerinin de sunması şarttır. İkametgah sunulmadan başvuru alınmaz.


25- VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ: Tüm aileyi gösterecek şekilde (nufus ve aile) e-devletten ve ya nüfus müdürlüğünden alınması
gerekir. (orijinal).


26- AB VATANDAŞI İLE EVLİ OLANLAR: AB Eşi Evrak listesine göre evrak hazırlamalıdır.


27- PASAPORT VE NUFUS CUZDANI + YABANCILAR İÇİN; OTURUM YADA ÇALIŞMA İZNİ FOTOKOPİSİ: Pasaportun vize bulunan
tüm sayfalarının ve ilk sayfasının fotokopisi, eski pasaportta var ise son 3 sene içerisindeki Schengen vizelerinin fotokopisi gereklidir. .
Yabancı başvuru sahiplerinin ikamet izni ya da çalışma izni belgelerinin fotokopisini sunmaları şarttır ve seyahatinin dönüşünden itibaren
105 gün geçerliliği olması gerekmektedir.Kişiler birlikte gittiği yolcularında geçerli vize fotokopisini sunmalıdır.
Birlikte seyahat edecekleri kişilerin de mutlaka geçerli vize fotokopileri sunulmalıdır.
Yabancılar için kısa dönem oturum kartları ile başvuru yapılamamaktadır.


28- VİZE ÜCRETİ VE SERVİS BEDELİ: Vize harcı ve servis bedeli Dolar ($), ek hizmet bedelleri Türk lirası (TL) olarak nakit ödeme
kabul edilir ve bu ödeme başvuru esnasında BLS kasalarına yapılmaktadır. Ödemelerin , vize reddi ve başvuru iptali vb. durumlarda
iadesi yoktur. Dolar ödemesini vize başvurunuza göre tam para olarak getiriniz, kasalarımızda dolar olarak bozuk para üstü
bulunmayabilir.


NOTLAR
1. ISTENILEN BELGELERİN FOTOĞRAFI ÇEKİLEREK ÇIKTI ALINMASI KABUL EDİLMEZ.
2. TÜM BELGELER A4 BOYUTUNDA OLMALIDIR. ZIMBA – ATAŞ KULLANILMAMALIDIR.
3. 12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAŞVURUYA ŞAHSEN GELMELERİ ZORUNLUDUR.
4. BAŞVURUYA GELİRKEN EVRAKLARINIZI BU KONTROL LİSTESİNDEKİ SIRALAMAYA GÖRE SIRALAYIP ŞEFFAF DOSYA VB. OLMADAN SUNMANIZ
GEREKLİDİR.
5. 180 GÜN SONRASINA AİT SEYAHAT PLANLARI İÇİN BAŞVURU YAPILAMAZ. BAŞVURUYA GELDİĞİNİZ GÜN İLE SEYAHAT TARİHİNİZ ARASINDAKİ SÜRE
180 GÜNÜ AŞMAMALIDIR.
6. SEYAHAT TARİHİNİZ İLE BAŞVURU TARİHİNİZ ARASINDA 17 GÜN OLMALIDIR. 17 GÜN ALTINDA YAPILAN BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL
EDİLMEMEKTEDİR.
7. BAŞVURUYU ŞAHSEN YAPMIYORSANIZ, EVRAKLARINIZI GETİREN KİŞİYE EVRAK TESLİMİ İÇİN İZİN YAZISI VERMENİZ GEREKLİDİR.
Yukarıdaki durumlar için belirtilen tüm belgelerin ibraz edilmesi, otomatik olarak vize verileceği anlamına gelmemektedir. Başvurunuz ile sunduğunuz hiç bir belge
size iade edilmez. Başkonsolosluk gerekli gördüğü durumlarda ek belgeler talep edebilir, sunmuş olduğunuz belgelerin aynısı, orijinali ya da fotokopisi
Başkonsolosluk ya da BLS personeli tarafından talep edilebilir. BLS personeli gerekli gördüğü durumlarda başvuruya notlar düşebilir, gerekli görmediği belgeleri
iade edebilir. Kapıda vize hizmeti BLS International ve BLS Vize Danışmanlık Hizmetleri LTD ŞTİ sorumluluğundadır, İspanya hükumeti ve ya İspanya
Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu bu servisten sorumlu tutulamaz. Başvurunun iptali ya da red ile sonuçlanması durumunda hiçbir ücret iade edilmez.
Başvurum ile birlikte sunduğum belgeler yukarıda işaretlenmiştir. Schengen yönetmeliği uyarınca istenilen bir veya daha fazla belgenin eksik olması
veya şartlara tam uymaması durumunda vizemin rededilebileceğini biliyorum.

Haftaiçi 08:30 ile 18:30 arası.

Cumartesi 09:00 ile 14:00 arası.

Hızlı Bağlantılar
İletişime Geçin!
Konumumuz

© 2022 Venio | Çedev Turizm. Tüm Hakları Saklıdır.